வணக்கம்!

Hi2 World என்ற இணையத்தளத்தின் சேவையான CHAT இன்றிலிருந்து பெயர் மாற்றப்பட்டு Hi2Chat.com என்ற பெயரிலையே பாவிக்கமுடியும்.

எமது இந்த Hi2 World இன்னும் சில நாட்களிலிருந்து தொலைத் தொடர்பு சேவையாக மாற இருக்கின்றது என்பதை மகிழ்வுடன் அறியத்தருகின்றோம்.

ஆகையால் தயவுசெய்து இன்றிலிருந்து CHAT சேவையை பாவிப்பதற்கு www.hi2chat.com என்ன முகவரியில் பாவிக்கவும்.

GO TO HI2 CHAT

www.hi2chat.com